Wednesday, February 13, 2013

FIVE QUESTIONS FOR PEACE

Vijf vragen voor vrijheid........Five questions for freedom. Wie ben ik dat ik ...............Who am I that I de vragen mag stellen............may ask the questions die verwoorden wat...............that put into words in jouw en mijn hart leeft.......what lives in your heart and mine of dat van mijn medemens?........or that of my fellow men? Waarom zijn er grenzen...........Why are there borders die het leefgebied...............that lines the living area van mijn naaste..................of my fellow creature aangeven of dat..................and borders them or van mijn vijand?.................the area of my enemy? Wat is de norm...................What is the standard die afbakent wat.................that marks out what van jou en mij is,...............belongs to you or me, wat van ons of...................what is ours or van die anderen?.................from the others? Waar leeft de plicht.............Where lives the duty die oplegt wat...................that orders me what mijn werk voor jou of............mij my work for you or me betekent en wat voor.............has to mean and what anderen gedaan wordt?............has to be done for others? Hoe vrij is de vrijheid..........How free is the freedom die bepaalt wat..................that defines what jou en mij toekomt...............what is due to you and me wat ons gegund wordt.............what granted to us en wat voor anderen overblijft?..and what is left-over for others? 5 vragen voor vier en vijf Mei..5 questions for the 4th and 5th of May en de rest van het jaar..........And for the rest of the year. Nan van Daalen. 1982. Translated 11-11-2008. Copyrighted.